Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. športová olympiáda SZŠ program

26. 4. 2009

Obrazek

Termín konania: 29. apríl 2009 / streda / o 8.00 hod.
Miesto konania: telocvičňa, športový areál a okolie školy
Počet tried: 12
Počet štartujúcich za každú triedu: 8
Počet disciplín: 8
Bodovanie jednotlivých disciplín: 1.miesto – 12 bodov ... 12.miesto 1 bod, neúčasť – 0 bodov
Disciplíny: 100 m dievčatá, šplh dievčatá, 1500 m chlapci, 800 m dievčatá, skok do diaľky dievčatá,
                   volejbal 3 chlapci + 3 dievčatá, štafeta 4 x 1 kolo 2 chlapci + 2 dievčatá, stolný tenis dievčatá
Výnimky: triedy ZA 2.A,  kde sú samé dievčatá a ZA 2.B, kde sú 2 chlapci
Organizátori: PaedDr. Milan Kušej a Mgr. Milan Olajec
Spracovanie výsledkov: RNDr. Jana Tokárová
Propagácia a fotografovanie: PaedDr. Milan Kušej
Hodnotenie: Trieda s najväčším počtom bodov získa pohár s označením Najšportovejšia trieda v školskom roku 2008/2009 a vecnú cenu pre každého člena, členku družstva; v prípade rovnakého bodového zisku rozhoduje lepšie umiestnenie v štafete
Časový program: 

                 7.50 – 8.00 – Otvorenie – riaditeľ školy RNDr. Dušan Žaludko
                 8.00 – 8.15 – Šplh na tyči dievčatá – PaedDr. Milan Kušej
                 8.20 – 9.50 – Stolný tenis  dievčatá– Mgr. Milan Olajec
                 8.30 – 8.50 – 100 m dievčatá – PaedDr. Milan Kušej
                 8.55 – 9.10 – 1500 m chlapci – PaedDr. Milan Kušej
                 9.15 – 9.25 – 800 m dievčatá – PaedDr. Milan Kušej
                 9.30 – 10.15 – skok do diaľky dievčatá / 3 pokusy /– PaedDr. Milan Kušej
                 10.20 -  11.50 – štafeta 4 x 1 kolo / chlapec, chlapec, dievča, dievča / - PaedDr. Milan Kušej
                 11.55 – 13.30 – volejbal / 3 chlapci + 3 dievčatá, výnimky – spomenuté triedy, hrá sa na dvoch ihriskách 1 set do 15
                               – rozhodcovia Mgr. Milan Olajec a PaedDr.Milan Kušej; na ihrisku musí byť 6 členov družstva / 3 CH + 3D, 6 D /
                 13.50 – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
                         za prítomnosti triednych a všetkých učiteľov – RNDr. Dušan Žaludko

Spracoval: PaedDr. Milan Kušej                   Schválil: RNDr. Dušan Žaludko
                organizátor                                                riaditeľ školy