Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. školská športová olympiáda SZŠ 2007

25. 5. 2007

23. máj 2007 sa zapíše do športovej kroniky školy veľkými písmenami. V tento deň sa na našej škole konal

1. ročník Školskej športovej olympiády SZŠ 2007.
O 7.50  hod. sa v telocvični stretlo 9 tried 1. – 3. ročníka spolu s triednymi učiteľmi a učiteľmi, ktorí rozhodovali jednotlivé športové disciplíny. Učiteľ telesnej výchovy – PaedDr. Milan Kušej podal hlásenie riaditeľovi školy RNDr. Dušanovi Žaludkovi, ktorý po krátkom príhovore otvoril túto olympiádu a zaželal súťažiacim triedam veľa úspechov.
Nasledovali organizačné pokyny a začala prvá športová disciplína v telocvični – šplh na tyči chlapcov a dievčat.
Chlapci a dievčatá z jednotlivých tried zvádzali medzi sebou urputné športové súboje v rámci fair-play.
Pochvalu si zaslúžia aj triedni učitelia – Mgr. Maliňaková, Mgr. Pľuchtová, Mgr. Čupalková, RNDr. Hamadejová, Mgr.Gašparová, ktorí sa venovali svojím triedam a príkladne ich kaučovali.Jednotlivé súťaže rozhodovali – Mgr. Olajec, Mgr. Hrubják, PaedDr. Kušej, Mgr. Mattová, Mgr. Demková, Ing. Čontofalský zabezpečoval fotoservis športových súťaží.
O titul Najšportovejšia trieda SZŠ sa urputne bojovalo až do poslednej športovej disciplíny, ktorou bol futbal chlapcov. Dovtedy bola na čele 1.MA s 84 bodmi, za nimi 1.A s 80 bodmi a 2. MA s 79 bodmi. Vo futbale zvíťazila 1. A (+9 b.), druhá bola 2. MA (+8 b.)a 1. MA získala len +3 body.
Víťazom 1. ročníka Školskej športovej olympiády SZŠ 2007 sa stala trieda 1.A pod vedením Mgr. Pľuchtovej, ktorá získala pohár s týmto označením a darčekový kôš. Okrem toho jej fotografia bude tróniť v telocvični a v ich triede.
Celkovo je možné hodnotiť priebeh tejto olympiády veľmi kladne a plánujeme ju organizovať každoročne.

                         PaedDr. Milan Kušej – učiteľ telesnej výchovy

Disciplíny :
100m - chlapci, dievčatá
800m - chlapci, dievčatá
diaľka - chlapci, dievčatá
výška - chlapci, dievčatá
šplh - chlapci, dievčatá
kvíz o OH - 1 žiak za triedu
stolný tenis - chlapci, dievčatá
štafeta 4 x 200 m - 2 chlapci, 2 dievčatá
volejbal - chlapci, dievčatá
futbal - chlapci
Bodovanie :
1. miesto - 9 bodov
2. miesto - 8 bodov
3. miesto - 7 bodov
4. miesto - 6 bodov
5. miesto - 5 bodov
6. miesto - 4 body
7. miesto - 3 body
8. miesto - 2 body
9. miesto - 1 bod
neúčasť v disciplíne - 0 bodov

Súhrnná tabuľka výsledkov disciplín

 

100 m

800m

Diaľka

Šplh

Volej

bal

Futbal

Stolný tenis

Štafeta

Kvíz OH

B

o

d

y

V

ý

s

l

 

Ch

D

Ch

D

Ch

D

Ch

D

Ch+D

Ch

Ch

D

1.A

9

4

5

5

9

6

6

9

5

9

8

3

8

3

89

1.

1.MA

8

9

9

3

4

7

8

5

3

3

4

8

9

7

87

2.

2.MA

5

3

8

4

8

3

9

8

9

8

2

5

6

9

87

3.

2.B

6

2

7

8

7

8

5

6

6

2

9

7

3

5

81

4.

2.A

2

6

4

7

5

9

4

4

2

6

5

2

4

8

68

5.

1.B

7

7

2

6

3

4

2

7

8

5

3

4

7

0

65

6.

3.B

3

8

3

0

1

5

7

0

7

7

7

9

1

4

62

7.

3.C

4

5

6

2

6

1

1

0

4

4

6

1

5

6

51

8.

3.A

0

1

0

9

2

2

3

0

1

1

1

6

2

2

30

9.

 

100 m chlapci

Trieda

Meno a Priezvisko

Výkon

Poradie

1.A

Peter Capulič

12,19

1

1.MA

Andrej Magyar

12,81

2

1.B

Dávid Hrabík

13,12

3

100 m dievčatá

Trieda

Meno a Priezvisko

Výkon

Poradie

1.MA

Mária Koscelanská

14,5

1

3.B

Petronela Mrázová

15,6

2

1.B

Daniela Dziaková

15,97

3

Ďalšie Výsledky v disciplínach

foto