Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnotenie účelového cvičenia č.1 - č.4.

2. 6. 2010

Termín: 24.mája 2009 a 25.mája 2010
Miesto: Zemplínska šírava – Primestská oblasť
Vedúci: PaedDr. Milan Kušej
Pedagogický dozor:

                    Mgr.Maliňaková – ZA I.A
                    Mgr.Chovancová – ZA I.B
                    Ing. Čontofalský, PhDr. E.Jenčíková –  M I.
                    PhDr.G. Jenčíková ,Mgr. Žeňuchová – ZA II.A
                    Mgr. Galanová – ZA II.B
                    PhDr. Hospodárová – M II.
Triedy: ZA I.A, ZA I.B, M I.,ZA II.A, ZA II.B, M II.
Cieľ: Prispieť k vytváraniu vlasteneckého povedomia, k zvyšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomostí, zručnosti a návyky z oblasti zdravia, života človeka a nedevastovanej prírody
Program:  

                07:45 – 08:00 – zraz na parkovisku GPH a oboznámenie s organizáciou cvičení
                08:00 – 08:45 – peší presun na miesto cvičení,2.deň – športové hry
                09:00 – 12:00 – plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach,
                12:00 – 12:15 – vyhodnotenie cvičení 
                12:15 – 13:00 – presun do Michaloviec a ukončenie cvičení

Inštruktori:

              Ing. Čontofalský – strelecká príprava – SP
              PhDr.E. Jenčíková – zdravotná príprava (obväzová technika) - ZP1
              Mgr. Galanová – zdravotná príprava (popáleniny, omrzliny) - ZP2
              PaedDr. Kušej – topografia – TP
              Mgr.Maliňaková,Mgr. Chovancová  – pobyt v prírode  - PP
              PhDr.Hospodárová – ochrana prírody, besnota, kliešť. encephalitída – OP
 
V dňoch 24. a 25. mája 2010  sa na Zemplínskej šírave – Prímestskej oblasti uskutočnilo účelové cvičenie č.1 – č.4 žiakov 1.a 2. ročníka. Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného rozvrhu. Prístup žiakov a spoluprácu s učiteľmi je možné hodnotiť veľmi kladne, vďaka čomu boli splnený aj cieľ účelového cvičenia.
Účelovému cvičeniu prialo aj počasie a tak si žiaci aj dobre zašportovali.Niektorí si vyskúšali aj svoje kuchárske umenie pri opekaní vlastnoručne pripraveného jedla.
Doporučujem aj v budúcnosti organizovať účelové cvičenie v tejto lokalite, pretože spĺňa požiadavky kladené na miesto účelových cvičení.

Vypracoval : PaedDr. Milan Kušej