Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizačné zabezpečenie účelového cvičenia č.1 - č.4.

19. 5. 2010

Termín : 24.mája  a 25.mája 2010
Miesto : Zemplínska šírava – Primestská oblasť
Vedúci : PaedDr. Milan Kušej
Pedagogický dozor :

                    Mgr.Maliňaková – ZA I.A
                    Mgr. Chovancová – ZA I.B
                    Ing. Čontofalský –  M I.
                    PhDr. E. Jenčíková, Mgr. Žeňuchová – ZA II.A
                    Mgr. Galanová – ZA II.B
                    PhDr. Hospodárová, Mgr. Rusnáková – M II.
Triedy: ZA I.A, ZA I.B, M I.,ZA II.A, ZA II.B, M II.
Cieľ: Prispieť k vytváraniu vlasteneckého povedomia, k zvyšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomostí, zručnosti a návyky z oblasti zdravia, života človeka a nedevastovanej prírody
Program :

          07:45 – 08:00 – zraz na parkovisku GPH a oboznámenie s organizáciou cvičení
          08:00 – 08:45 – peší presun na miesto cvičení,2.deň – športové hry
          09:00 – 12:00 – plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach,
          12:00 – 12:15 – vyhodnotenie cvičení
          12:15 – 13:00 – presun do Michaloviec a ukončenie cvičení
Alternatíva v prípade nepriaznivého počasia :
ZA I.A, ZA I.B, M I – Hvezdáreň Michalovce – vstupné 50 centov na žiaka
ZA II.A, ZA II.B, M II – Múzeum Michalovce  - vstupné 50 centov na žiaka

Inštruktori :

              Ing. Čontofalský – strelecká príprava – SP
              PhDr.E. Jenčíková – zdravotná príprava /obväzová technika/ - ZP1
              Mgr. Galanová – zdravotná príprava /popáleniny, omrzliny/ - ZP2
              PaedDr. Kušej – topografia – TP
              Mgr.Maliňaková, Mgr. Chovancová  – pobyt v prírode  - PP
              PhDr.Hospodárová, Mgr.Rusnáková – ochrana prírody, besnota – OP

Rozvrh tried :

 

1

2

3

4

5

6

ZA I.A

ZP1

TP

PP

OP

SP

ZP2

ZA I.B

TP

PP

OP

SP

ZP2

ZP1

M I.

PP

OP

SP

ZP2

ZP1

TP

ZA II.A

OP

SP

ZP2

ZP1

TP

PP

ZA II.B

SP

ZP2

ZP1

TP

PP

OP

M II.

ZP2

ZP1

TP

PP

OP

SP

Materiálne zabezpečenie: vzduchovky, terče, podložky, lapače, strelivo, mapy, buzoly, zdravotnícky materiál, náčrtky – PaedDr. Kušej
Prevoz materiálu : PhDr.Hospodárová
Pokyny žiakom : triedni učitelia – termín, miesto,turistické oblečenie do 21.5.2010

Vypracoval : PaedDr. Milan Kušej