Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizačné zabezpečenie účelového cvičenia č. l - č.4.

9. 9. 2008

Termín : 25.mája 2009 a 26.mája 2009 
   
Miesto : Zemplínska šírava - Prímestská oblasť, Morské Oko - Sninský kameň
   
Vedúci: PaedDr. Milan Kušej 
   
Pedagogický dozor:
PhDr. Hadžuriková - ZA 1.A 
Mgr. Kobanová - ZA l.B     
Mgr. Mattová - M 1.     
PhDr. Šupolová - ZA 2.A     
Mgr. Doležalová - ZA 2.B     
PaedDr. Milan Kušej - M 2. 

Triedy : ZA 1.A, ZA l.B, M l.,ZA 2.A, ZA 2.B, M 2.
   
Cieľ : Prispieť k vytváraniu vlasteneckého povedomia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti
žiakov, doplniť ich vedomostí, zručnosti a návyky z oblasti zdravia, života človeka a
nedevastovanej prírody  
   
Program : 07:45 - 08:00 - zraz na parkovisku GPH a oboznámenie s organizáciou cvičení
08:00 - 08:45 - peší presun na miesto cvičení,2.deň - autobusmi na Morské Oko
09:00 -12:00 - plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach,výstup na Sninský kameň
12:00 -12:15 - vyhodnotenie cvičení 
12:15 -13:00 - presun do Michaloviec a ukončenie cvičení
Alternatíva v prípade nepriaznivého počasia :
   
ZA 1A, ZA 1.B, M 1 - Hvezdáreň Michalovce - vstupné 10,- Sk na žiaka
ZA 2.A, ZA 2.B, M 2 - Múzeum Michalovce - vstupné 10,- Sk na žiaka
   
Inštruktori :
Ing. Čontofalský - strelecká príprava - SP   
Mgr. Doležalová — zdravotná príprava / obväzová technika / - ZP1
Mgr. Kobanová - zdravotná príprava / popáleniny, omrzliny / - ZP2
PaedDr. Kušej - topografia - TP 
PhDr. Šupolová, PhDr. Hadžuriková - pobyt v prírode, stavba stanu - PP
Mgr. Mattová - ochrana prírody, besnota - OP