Jdi na obsah Jdi na menu
 


kočap 25 - 27. 06. 07

27. 6. 2007

 Kurz na ochranu človeka a prírody


V dňoch 25. – 27.júna 2007  sa uskutočnil Kurz na ochranu človeka a prírody žiakov 3. ročníka – triedy 3.A a 3.B formou dennej dochádzky. Trieda 3. C mala tento kurz internátnou formou s triednou učiteľkou PhDr. Katarínou Hospodárovou.

Každý deň sa začínal zrazom pred SZŠ v Michalovciach o 7.30 hod..

Prvý deň patril zaujímavému výstupu na Sninský kameň. Žiaci spoločne so svojimi inštruktormi – Mgr. Čechovou, RNDr. Tokárovou, Ing. Čontofalským a PaedDr. Kušejom sa najprv presunuli autobusom na Morské oko, kde na parkovisku dostali informácie o bezpečnosti, ochrane prírody i správaní sa v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Potom už nasledoval samotný výstup, ktorého sa zúčastnilo 32 žiakov. Stúpanie na samotný Sninský kameň nemilosrdne odhalilo kondičné nedostatky a mnohí žiaci sa veru poriadne zapotili a prečistili si svoje pľúca. Odmenou pre nich bol nádherný výhľad na panorámu okolia. Pred očami mali mesto Sninu a okolité dediny. Pekný pohľad bol aj na Morské oko, Zemplínsku šíravu a mesto Michalovce. Všetkým náramne chutilo vlastné prinesené jedlo a občerstvenie a tiež čučoriedky, ktoré rastú priamo na vrchole Sninského kameňa. Nezabudli sme ani na zápis do vrcholovej knihy a neodmysliteľné vrcholové foto. Zostup sa niesol v znamení dobrej nálady a trval podstatne kratšie ako výstup. Sladká únava sa prejavila na našich žiakov pri ceste autobusom do Michaloviec, keď väčšina celú cestu prespala.

Druhý deň bol výnimočný tým, že žiaci po presune na Zemplínsku šíravu – Prímestskú oblasť mali možnosť predviesť svoje kuchárske umenie prípravou vlastného jedla na ohni. A veru sa nedali zahanbiť. Špekáčky, špíz a mäso v alobale boli toho dôkazom. Ochutnávacia komisia v zložení Ing. Čontofalský, RNDr. Tokárová a Mgr. Čechová  vyjadrili veľkú spokojnosť s pripravenými jedlami a žiakom poďakovali za ich úsilie a námahu.

Vyvrcholením bol záverečný tretí deň, keď žiaci absolvovali pretek v 2 – členných a 3 – členných hliadkach.
Poradie : 1. Rovňáková – Čumová 3.B
               2. Kračanská – Királyová – Kreptová 3.A
               3. Cap – Eštoková – Voroňáková 3.A

Najlepšia hliadka bola odmenená vecnou cenou.

Tohtoročný Kurz na ochranu človeka a prírody možno hodnotiť ako vydarený. Kladom bol aktívny prístup žiakov aj inštruktorov k plneniu stanovených úloh, vydarilo sa aj počasie. Nedostatkom bola slabšia dochádzka žiakov hoci zväčša z objektívnych dôvodov.

V Michalovciach 27. júna 2007                               Spracoval . PaedDr. Milan Kušej