Jdi na obsah Jdi na menu
 


kočap 0708 september

27. 9. 2007

Vyhodnotenie Kurzu na ochranu človeka a prírody

Termín konania: 23. – 26. septembra 2007

Miesto konania : Škola v prírode v Habure 

Triedy: M 3 – 28 žiakov

              ZA 3.A – 17 žiakov

              ZA 3.B – 18 žiakov

Pedagogický dozor:  Mgr. Anna Maliňaková

                                   Mgr. Jana Merganičová

                                   Ing. Jozef Čontofalský

                                   PaedDr. Milan Kušej

Finančné náklady: Ubytovanie a stravovanie – 64 260,- Sk – 1020,- Sk na 1 žiaka

                                 Doprava – 14 000,- Sk – 10 000,- Sk – škola

                                                                           4 000,- Sk – žiaci – 63,50 Sk na 1 žiaka

                                 Spolu – 1083,50 Sk na 1 žiaka  

63 žiakov z tried M 3, ZA 3.A a ZA 3.B  sa v nedeľu 23. septembra 2007 o 16. hodine zišlo spolu so štvorčlenným pedagogickým dozorom pred SZŠ v Michalovciach, aby 2 autobusmi vyrazili na dlhoočakávaný Kurz ochrany človeka a prírody v Habure. Cesta ubehla rýchlo a príjemne a o 17.30 hod. sme boli na mieste určenia v Habure. Nasledovalo ubytovanie v pekne zariadených izbách s vlastnou sprchou a sociálnym zariadením. Dievčatá bývali na prvom poschodí po 4 a 5. Pedagogický dozor im robili Mgr. Maliňaková a Mgr. Merganičová, ktoré boli ubytované na rovnakom poschodí. Podobným spôsobom boli ubytovaní aj chlapci na prízemi, kde im pedagogický dozor robili Ing. Čontofalský a PaedDr. Kušej. Po chutnej večeri účastníci kurzu dostali presné inštrukcie o programe celého kurzu i o zásadách správania sa v ubytovacom zariadení. K dispozícii sme mali telocvičňu, stolnotenisový stôl, vonkajšie trávnaté futbalové ihrisko, besiedku a amfiteáter. Okrem toho minibar, kde sme si mohli uvariť čaj a kávu, či pripraviť vlastné jedlá. Na kultúrne vyžitie a informácie zo sveta a z domova nám slúžil veľký farebný televízor. Hneď prvý deň večer sa nám stal menší úraz, ktorý utrpel žiak ZA 3.B Jozef Tokár. Počas basketbalového zápasu si neštastne natrhol obočie, ktoré mu namieste ošetrila Mgr. Merganičová. K odbornému lekárskemu ošetreniu došlo na chirurgickom oddelení v Humennom, ktorého sa zúčastnil po prevoze sanitkou PaedDr. Kušej. Natrhnuté obočie bolo zašité dvoma stehmi.

Denný režim začínal budíčkom o 7.30 hod. Nasledovala ranná hygiena, kontrola poriadku na izbách a raňajky o 8.hodine. Obedy sme mali o 13.15 hod. a večere o 18.30 hod.Večierka bola o 22.hodine s výnimkou utorka, kedy bol špeciálny tajný program. Ubytovanie aj stravovanie boli na solídnej úrovni. Vedúci strediska – pán Kocurišin - bol ústretový ku všetkým našim požiadavkám. Okrem toho žiaci mali možnosť zakúpiť si potrebné veci v dobre zásobených potravinách s rozličným tovarom, kde chodili iba v sprievode pedagogického dozoru. Žiaci strávili neopakovateľné chvíle v prekrásnej prírode, kde mali možnosť naživo vidieť a krmiť jeleňov, danielov a diviakov. Absolvovali náročné túry, ktoré preverili ich fyzické a psychické sily. Z prírody sme doniesli odpadky, ktoré sme umiestnili do kontajnerov. Z Čertižného sme sa dostali až na poľskú hranicu, odkiaľ bol nádherný panoramatický pohľad na celé okolie. Boli sme aj na hubách, ktoré žiaci s radosťou hľadali a tety kuchárky nám ich pripravili po večeri.

Žiaci boli oboznámení so zásadami pobytu v prírode, ochranou prírody ako aj s poskytovaním prvej pomoci v prírode. V popoludňajších hodinách mali žiaci organizované osobné voľno a športové aktivity akými boli futbalové, basketbalové a volejbalové zápasy medzi triedami, ale aj učiteľmi. V pondelok večer sa v telocvični uskutočnila diskotéka. Špecifickým dňom bol utorok, kedy sa uskutočnil tajný nočný program, do ktorého bolo zasvätených 7 ľudí. Boli to 4 žiaci - Baňacký, Ogrodnik, Feríková a Gaffová, ako aj 3 pedagógovia – Mgr.Maliňaková, Ing. Čontofalský a PaedDr. Kušej. Po vzájomnej dohode a za výdatnej pomoci učiteľov sa spomenutí žiaci nenápadne vytratili z uzamknutej ubytovne. Pri večernej kontrole na izbách pochopiteľne chýbali a nikto nevedel, kde sú. Bol zvolaný nástup všetkých žiakov a nasledovalo vyšetrovanie, ktoré dopadlo neúspešne, kedže dokonca ani ich spolubývajúci nevedeli, kde by mohli byť. Chýbajúci žiaci mali vypnuté telefóny, čo zvyšovalo dramatičnosť ich zmiznutia. Napokon bola vyhlásená pátracia akcia. Žiaci boli rozdelení do troch skupín pod vedením učiteľov.Mgr. Merganičová zostala na ubytovni s tými, ktorí mali mokré vlasy. Pátracia akcia bola samozrejme neúspešná, kedže chýbajúci žiaci boli na izbe učiteľov na prízemi. Všetci žiaci boli na ubytovni, divadlo bolo potrebné dohrať do konca. Nikto nešiel spať, čakalo sa kedy sa uprchlíci vrátia. Zmiznutá dvojica za prispenia učiteľov opustila ubytovňu a zvonku chcela do nej vojsť, ale tá bola uzamknutá. Žiaci okamžite upozornili učiteľov na previnilcov a na ich návrat. Divadlo smerovalo do finále. Učitelia zobrali previnilcov do svojej izby, ktorá bola mierne priotvorená a spustili na nich krik. Za dverami izby sa zhŕkli ostatní žiaci. Potom prišlo vyvrcholenie s rozuzlením. Učitelia priznali, že išlo o fingovanú akciu s dohodnutým scénarom. Menšia časť žiakov to prijala s úsmevom a s radosťou, že všetko dopadlo dobre, väčšia časť to prijala s rozhorčením, že boli podvedení a že to nebolo fér ich zatiahnuť do takejto hry. Dostali vysvetlenie, že podobné hry musia vyzerať akoby sa to odohrávalo v skutočnosti. Štvorica uprchlíkov si užila svoje. Nasledujúci deň bol program redukovaný, vypustila sa návšteva Múzea Andyho Varhola v Medzilaborciach. Návrat autobusmi do Michaloviec prebehol bez ťažkostí a žiaci po príchode ku svojej škole dostali rozchod.

Ciele kurzu boli splnené, pretože boli overené zručnosti a návyky žiakov z ochrany prírody, zdravia, taktiež boli preverená fyzická zdatnosť a psychická odolnosť žiakov v krízových situáciach a súčinnosť s pedagógmi.

Škola v prírode v Habure spĺňa kritéria pre organizovanie takejto školskej akcie aj do budúcnosti.

V Michalovciach 27. septembra 2007                         Spracoval: PaedDr. Milan Kušej

                                                                                                         vedúci kurzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky kočap september 2007