Jdi na obsah Jdi na menu
 


kočap 26. -30. 05. 08

23. 5. 2008

Termín konania : 26. a 30. mája 2008

Miesta konania :   26.máj 2008 – Zemplínska šírava –   Prímestská oblasť
                            27. máj 2008 – Morské Oko - Sninský kameň  
                            28. mája telocvičňa SZŠ - olympiáda ZOA
                            29. mája -   Vinné
                            30. mája - Humenné

Vedúci cvičenia : PaedDr. Milan Kušej
Pedagogický dozor : Mgr. Anna Maliňaková – ZA 1.A
                                  Ing. Jozef Čontofalský – ZA 1.B
                                  PaedDr. Milan Kušej – M 1
                                  Mgr. Magdaléna Bérešová, Mgr. Jana Žeňuchová – ZA 2.A
                                  RNDr. Jana Hamadejová – ZA 2.B
                                  Mgr. Martina Gašparová – M 2

Inštruktori :   Ing. Jozef Čontofalský – strelecká príprava
                    Mgr. Martina Gašparová – zdravotná príprava  – obväzová technika
                    Mgr. Magdaléna Bérešová – zdravotná príprava  – popáleniny,omrzliny
                    RNDr. Jana Hamadejová – ochrana prírody
                    Mgr. Anna Maliňaková, Mgr. Jana Žeňuchová – pobyt v prírode,stavba stanu
                    PaedDr. Milan Kušej – topografia

26.mája 2008 žiaci 1. a 2.ročníka absolvovali peší presun po trase Michalovce – Zemplínska šírava – Prímestská oblasť pod vedením pedagogického dozoru. Na šiestich stanovištiach absolvovali pod vedením inštruktorov jednotlivé druhy príprav. Prístup žiakov k cvičeniu bol veľmi dobrý a žiaci preukázali dobré teoretické a praktické vedomosti z danej problematiky.Po skončení vyučovacej časti nasledovalo vyhodnotenie 1.dňa a žiaci dostali pokyny pre 2. deň účelového cvičenia.Potom nasledoval peší presun do Michaloviec.

27.mája 2008 pokračovala druhá časť účelového cvičenia. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi sa presunuli dvomi autobusmi na Morské Oko, odkiaľ nasledoval asi hodinový výstup na Sninský Kameň.Odmenou pre všetkých účastníkov pri dobrom počasí bol nádherný výhľad zo Sninského Kameňa na široké okolie – Sninu, Morské Oko, Vihorlat, Zemplínsku šíravu a pod.. Žiaci prejavili národné povedomie, keď s obdivom hovorili o tom akú máme nádhernú prírodu, ktorú je potrebné chrániť a zachovať aj pre ďaľšie generácie. Krásy prírody sme zachytili aj našimi fotoaparátmi a fotografie sme uložili na webovú stránku školy a zverejnili aj na nástenke v škole. O tom, že opatrnosti nie je nikdy dosť sa presvedčila aj žiačka Petra Janoková z ZA 1.A, ktorá pri zostupe spadla na kameň a bolestivo si udrela bedrový kĺb a koleno. Bola jej poskytnutá prvá pomoc a asi z polovice cesty bola za pomoci pedagogického dozoru a žiakov znesená na Morské Oko, odkiaľ bol zabezpečený prevoz do nemocnice. Aj v tomto prípade sa preukázalo, že naši žiaci sú pripravení zvládnuť aj takéto náročné situácie. Naštastie spomínaná žiačka okrem narazenia neutrpela vážnejšie zranenia. Všetci účastníci si veľmi pochvaľovali výstup na Sninský Kameň / mnohí na ňom boli prvýkrát / a odporučili, aby sa konal pravidelne každý rok. Z Morského Oka sme sa naspäť prepravili  autobusmi. Finančné náklady spojené s prepravou autobusmi vo výške 5600,- Sk uhradila škola z Rodičovskej rady.
Cieľ účelového cvičenia – prispieť k vytváraniu vlasteneckého povedomia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti žiakov, doplniť ich vedomosti,zručnosti a návyky z oblasti zdravia, života človeka a ochrany prírody – bol splnený. Za to patrí poďakovanie všetkým účastníkom – žiakom i učiteľom.
                                                                    PaedDr.Milan Kušej – vedúci cvičenia

návod na použitie vzduchovky SLAVIA